Pembangunan Sumber Manusia Berhad

Pembangunan Sumber Manusia Berhad


    
Pengenalan

 

Warisan Jengka Education Sdn Bhd adalah sebuah pusat bertauliah swasta yang didaftarkan sebagai penyedia latihan Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB).

 

Program yang ditawarkan : 

PROGRAM 1 KAKITANGAN 1 KOMPUTER

 

Kumpulan Sasaran:

Kakitangan Warisan Jengka Holdings, Kolej Sentral, Mercu View Resort, Warisan Jengka Properties, Warisan Jengka Bena, Akademik Memandu Sentral, Petronas dan Sri Jengka.

 

Objektif

Pelatih akan dapat menyelia dan menyelenggara komputer dan komputer riba milik syarikat yang dipertanggungjawabkan dengan lebih efisien dan efektif dan pengenalan kepada asas Microsoft Office Word, Powerpoint dan Excel.

Struktur Pembelajaran

 1.PENGENALAN KEPADA KOMPUTER 

·Mengenalpasti perkakasan dan bahagian dalam komputer. 

 

2.PENGURUSAN KOMPUTER 

·Mempelajari teknik penggunaan serta penjagaan setiap komponen perkakasan komputer. 

 

3.PENGENALAN KEPADA WINDOWS

·Mempelajari tentang memulakan Windows dan menutup Windows serta latihan penggunaan papan kekunci dan tetikus. 

·Mengenalpasti item-item yang terdapat pada desktop 

 

4.PENGENALAN KEPADA MS WORD 

·Mempelajari fungsi setiap opsyen dalam Ms Word dan digunakan dalam membuat dokumen seperti surat rasmi, artikel dan lain-lain. 

 

5.PENGENALAN KEPADA MS EXCEL 

·Mempelajari tentang fungsi setiap bahagian yang berkaitan dalam pengiraan dalam jadual dan melibatkan data 

·Mentafsir kelompok data ke dalam bentuk carta.

 

6.PENGENALAN KEPADA MS POWER POINT

·Mempelajari tentang fungsi setiap opsyen dalam Ms Power Point. 

·Mempelajari cara menghasilkan lembaran persembahan dengan menggunakan eleman asas grafik dan kesan bunyi bagi membuat pembentangan.

Methodologi Latihan

Syarahan, main-peranan, dan latihan berkumpulan