Pembiayaan

Pembiayaan

 

Felda

Pembiayaan sepenuhnya diberikan khusus untuk generasi pertama dan kedua FELDA.

 

Majlis Amanah Rakyat

Pembiayaan yang disediakan bagi pelajar yang mengikuti pengajian di tahap Sijil Lanjutan dan Diploma.

Diploma Kesihatan & Kesalamatan Pekerja dan  Diploma Sains Paramedik (CUCMS )

 

 

 

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

Layak untuk pelajar yang mengikuti Diploma Perakaunan Kawalselia Universiti Utara Malaysia (UUM).

Diploma Pendidikan Awal Kanak - Kanak, Diploma Pengurusan Hotel, Diploma Komputer Sekuriti
( UNITAR )

 

Tabung Pembangunan Kemahiran

Pembiayaan pelajar bagi program anjuran Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) untuk semua tahap.

 

 

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

 

Pembiayaan dari Kementerian Luar Bandar dan Wilayah.