Juruteknik Telekomunikasi

Juruteknik Telekomunikasi

    

Pengenalan

·         Untuk melahirkan pelajar yang berkualiti, berhemat, berwawasan dengan kehendak dan keperluan negara.

·         Pembelajaran dalam bentuk teori dan amali dengan sukatan latihan yang jitu.

·         Graduan yang mahir dalam bidang telekomunikasi.

·         Kerjasama yang baik dengan pihak industry dan bidang kemahiran.

·         Program yang dijalankan merangkumi dua tahap iaitu :

D-210-2   -            PEMBANTU JURUTEKNIK TELEKOMUNIKASI

D-210-3   -            JURUTEKNIK TELEKOMUNIKASI

Syarat Kemasukan

·         Berumur  17 – 30  tahun

·         Mempunyai kemahiran 3M ( Membaca, Menulis dan Mengira )


Tempoh Pengajian

·         Tahap 1 – 6 Bulan

·         Tahap 2 – 12 Bulan

Struktur Pengajian

Telekomunikasi menawarkan kursus kemahiran yang meliputi latihan teori dan amali seperti :

·         Pendawaian Telefon

·         Fiber Optic Splicing, Termination dan Installation

·         Pemasangan Radio Loop Antenna

·         Asas Elektronik

·         Pemasangan Rangkaian Telekomunikasi dan komputer

Prospek Kerjaya

·         Juruteknik Telekomunikasi

·         Pembantu Juruteknik Pemasangan Operasi Rangkaian Perhubungan Pelanggan

·         Juruteknik Pemasangan Operasi Rangkaian Perhubungan Pelanggan

·         Usahawan atau kontraktor dalam bidang berkaitan

·         Tenaga Pengajar di Institusi Latihan Kemahiran