Juruteknik Elektrik

Juruteknik Elektrik

   

Pengenalan

·         Untuk menghasilkan tenaga kerja mahir yang berketerampilan dalam Sijil Kemahiran Malaysia ( SKM ) tahap 1 dan 2 dalam bidang elektrik.

·         Program yang dijalankan merangkumi dua tahap iaitu :

C-051-1   -            JURUTEKNIK ELEKTRIK RENDAH

C-051-2   -             JURUTEKNIK ELEKTRIK

Syarat Kemasukan

·         Berumur 17 – 30  tahun

·         Mempunyai  kemahiran 3M (Membaca, Menulis dan Mengira)

Tempoh Pengajian

·         1 Tahap – 6 Bulan

Struktur Program

·         Sukatan pelajaran adalah seperti berikut :

·         Pengetahuan asas elektrik

·         Pengetahuan lukisan pendawaian elektrik

·         Pendawaian Permukaan

·         Pendawaian Tersembunyi ( Concealed )

·         Pendawaian Industri

·         Pengujian Pendawaian Elektrik

·         Pendawaian Domestik

·         Penyenggaraan Elektrik

·         Mesin Arus Terus ( A.T )

·         Sistem tiga fasa

·         Pemeriksaan, pengesanan, dan pengujian kerosakan

·         Motor AC tiga fasa

Prospek Kerjaya

·         Juruteknik Elektrik

·         Usahawan / Kontraktor dalam bidang berkaitan

·         Tenaga Pengajar di Institusi Latihan Kemahiran