Asasi Sains

Asasi Sains

   

Pengenalan

Profesion kedoktoran ,pergigian dan farmasi adalah bidang profesional yang diletakkan pada tahap kritikal di negara ini. Keperluan doktor pada masa akan dating diharapkan akan mencapai 1: 1500 dalam bidang kedoktoran dan 1: 5000 dalam bidang pergigian dan 1: 2000 dalam bidang farmasi seperti yang ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) untuk setiap penduduk.

Memandangkan Negara masih kekurangan doktor samada doktor umum atau doktor gigi, terutama di kawasan luar bandar, maka siswazah kedoktoran dan pergigian tidak menghadapi masalah mendapatkan pekerjaan.Bidang professional ini merupakan bidang yang paling tinggi permintaannya. Profesion kedoktoran merupakan kerjaya yang penting dalam perkhidmatan kesihatan.

Sementara dalam bidang farmasi pula permintaan kerjaya dalam bidang ini amat diperlukan terutama dalam aktiviti-aktiviti melibatkan pengagihan, pembekalan dan pendispensan ubat-ubatan dan di dalam Industri farmaseutikal. Kajian menunjukkan bahawa ubat merupakan salah satu cara yang berkesan serta murah, jadi ahli farmasi mempunyai peranan penting untuk menentukan kesihatan masyarakat dengan penggunaan ubat-ubatan secara berkesan.

Syarat Kemasukan

Struktur Program

Prospek Kerjaya

1.    Pakar Perubatan,

2.    Penyelidikan Perubatan,

3.    Industry Kesihatan,

4.    Pentadbiran Perubatan

5.    Pensyarah Universiti.

6.    Klinik Persendirian

7.    Perunding Perubatan

Engineering  (Russia)

Under Constuction