Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak

   

Pengenalan

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak adalah bertujuan untuk persediaan kepada  pelajar untuk memenuhi permintaan dan cabaran profesion keguruan di peringkat nurseri dan tadika untuk pusat-pusat awam dan swasta. Ia juga bertujuan untuk melengkapkan sasaran Kerajaan untuk memastikan bahawa semua guru dalam sistem pendidikan awal kanak-kanak adalah ijazah sarjana muda (Kementerian Pendidikan) dan sekurang-kurangnya diploma dalam bidang itu untuk sektor swasta menjelang tahun 2010.

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak menyediakan satu peluang yang baik kepada guru bukan siswazah, lepasan sekolah, dan mereka yang berminat untuk memasuki profesion keguruan untuk menjadi lebih baik dilengkapi dengan arahan yang lebih kukuh, pengetahuan dan profesional pedagogi.

Program Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak disusun untuk memperbaiki dan meningkatkan kebolehan pelajar pedagogi dan kemahiran pengajaran selain menyediakan subjek yang perlu seperti asas pengetahuan, kurikulum, pedagogi, dan pengurusan. Program ini akan membolehkan graduan untuk menguasai kecekapan dalam mengenal pasti pengajaran dan pembelajaran pendekatan untuk anak-anak muda, dan menjadi reflectively dan profesional yang terlibat dalam proses pengajaran-pembelajaran dan pengalaman, perancangan kurikulum, aspek pengurusan, dan pembangunan profesion. Program Diploma Awal kanak-kanak direka untuk pelajar bagi membangunkan pemahaman yang lebih mendalam kepada realiti tempatan, watak moral dan intelektual.

Syarat Kemasukan

•    Lulus SPM / SPMV / O-Level dengan 3 kepujian dalam mana-mana mata pelajaran; atau

•    Sijil Kemahiran Tahap 3 (Sijil Kemahiran Malaysia Fasa 3) Teknikal / Vokasional dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Pengajian Tinggi; atau

•    Lain-lain kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia lulus dalam SPM / SPMV dengan 3 kredit

Tempoh Pengajian

3 TAHUN

Struktur Program

Tahun 1

Semester 1

Bahasa Inggeris 1

Interpersonal dan Komunikasi Kemahiran

Pengenalan kepada Pembangunan Kanak-Kanak

Kemahiran Asas Untuk Pekerja Pengetahuan

Perkembangan Program Pendidikan Awal Kanak-kanak
Ko-kurikulum

Semester 2

Bahasa Inggeris 2
Pengajian Malaysia
Prinsip Pembelajaran Awal Kanak-kanak
Ko-kurikulum

Semester 3

Bahasa Inggeris 3
Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak di Malaysia
Rekacipta Bahan Pengajaran dan Pembelajaran
Perkaedahan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Awal kanak-kanak
Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Awal Kanak-kanak
Critical Thinking

Tahun 2

Semester 4

Keluarga dan Komuniti dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak
Perkaedahan Pengajaran Seni dan Kreatif Kanak-kanak
Pengurusan Keselamatan dan Persekitaran Kanak-kanak
Kesihatan dan Pemakanan Kanak-kanak
Pergerakan dan Kecerdasan Fizikal kanak-kanak
Organisational Behaviour: Social Science Perspective

Semester 5

Pengajian Islam or Pendidikan Moral
Bahasa Kebangsaan
Pengurusan dan Keusahawanan Pendidikan Awal Kanak-kanak

Semester 6

Penilaian dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak
Pendekatan Pengajaran Muzik
Pendekatan Pengajaran Bahasa dan Komunikasi
Pendekatan Pengajaran Kognitif
Pendekatan Pengajaran Afektif

Tahun 3

Semester 7

Praktikum Pendidikan Awal Kanak-kanak

Prospek Kerjaya

Graduan Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak akan layak untuk menjadi pendidik awal kanak-kanak dan profesional dalam bidang dan boleh berkhidmat dalam kedua-dua sektor awam dan swasta. Graduan dari Diploma Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak akan menjadi profesional dilengkapi dengan  kelebihan mereka untuk meneruskan pembelajaran sepanjang hayat mereka dan menjadi pendidik, usahawan, penulis kreatif, rumah kanak-kanak, penganjur acara kanak-kanak, dan promoter.

Kecekapan utama yang menguasai seluruh Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak menyediakan pengetahuan dan kemahiran yang dicari oleh majikan dalam kerajaan, perniagaan dan industri, pertubuhan bukan kerajaan terutamanya di kawasan-kawasan di mana latar belakang pendidikan yang diperlukan untuk memupuk pembangunan bakat dan potensi dan menjana bahan-bahan pendidikan untuk anak-anak muda.