Diploma Kesihatan & Keselamatan Pekerja

Diploma Kesihatan & Keselamatan Pekerja

   

Pengenalan

Program ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran untuk memahami bahaya yang mungkin berlaku di tempat kerja. Program ini juga menyediakan latihan kepada pelajar untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan dengan pihak atasan dan bawahan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan keperluan standard dan peraturan. Komponen praktikal ini akan menyediakan pelajar dengan pengalaman kerja yang sebenar.

Objektif Program

Selepas tamat pengajian, pelajar seharusnya dapat:

•    Mengintegrasikan semua kemahiran yang diajar dengan cekap dan berkesan

•    Belajar untuk mengurangkan dan meminimumkan kekurangan dan kejadian yang tidak diingini

•    Mengetuai hirac dan menambah baik keselamatan aktiviti kerja

     Membantu dalam membangunkan program latihan untuk meningkatkan keselamatan dan kesedaran kesihatan di kalangan kakitangan dan pekerja.

•    Membantu menjalankan penyelidikan asas dan membangunkan strategi untuk mencapai keselamatan dan prestasi optimum kesihatan selaras dengan peranan organisasi

•    Membantu organisasi untuk mematuhi piawaian pekerjaan dan keperluan kawal selia

Syarat Kemasukan

·    Lulus SPM atau setaraf dengannya, dengan 3 kredit termasuk satu (1) dalam mana-mana subjek Sains.

Tempoh Pengajian

·    3 TAHUN

Struktur Program

Tahun 1

 

Pengajian Malaysia

Pengajian Islam / Moral

Bahasa Inggeris 1

Bahasa Inggeris 2

Bahasa Kebangsaan A/B

Pengenalan Keselamatan Pekerjaan

Kemahiran Kebakaran

Pengenalan Kebersihan Pekerjaan

Pengenalan Kimia

Undang-undang Kesihatan & Keselamatan Pekerjaan

Fungsi dan Bentuk Badan Manusia

Pertolongan Cemas dan Perancangan Kecemasan

Asas Mikrobiologi

Statistik OSH

   
   

Tahun 2

 

Pengenalan kepada Ergonomik

Projek penyelidikan tindakan di tempat kerja

Sistem Pengurusan OSH 1

Mengenal pasti risiko dan kawalan penilaian

Penyakit Pekerjaan & kawalan

Pelan gerak balas kecemasan

Sistem Pengurusan OSH 2

Peralatan kecemasan dan Jentera

Texicology Pekerjaan

Fizik

Pelan Tindakan Kecemasan

Sistem Pengurusan Data & maklumat OSH

Latihan Kesihatan & Keselamatan Pekerjaan

Matematik

   
   

Tahun 3

 

Projek penyelidikan tindakan di tempat kerja 2

Pengurusan Operasi Perniagaan

Pakej Aplikasi Komputer

Kepimpinan organisasi

Prospek Kerjaya

·         Pegawai Keselamatan Kesihatan

·         Penolong Pegawai Sains

·         Pengajar di IPTA/IPTS

·         Pegawai Sumber Manusia